พบ 30 ผลลัพธ์

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

กราบขอบพระคุณคุณครูบาอาจารย์ ผู้เป็นความรัก ความหวัง พลัง และชีวิตจิตใจให้แก่ลูกเสมอมา

หลายครั้งหลายหนที่ชีวิตของเราต้องพาลพบกับความทุกข์ทางกายและทางใจในการดำรงชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไป หลายครั้งความทุกข์ถาโถมเข้ามาในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรัก ความทุกข์เหล่านี้ต่างๆเข้ามาหาเราอย่างพร้อมเพรียงกัน และก็มากครั้งที่ความทุกข์ที่ประเดประดังเข้ามานั้น...
โดย Phoply
พุธ ก.ค. 01, 2015 10:28 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: กราบขอบพระคุณคุณครูบาอาจารย์ ผู้เป็นความรัก ความหวัง พลัง และชีวิตจิตใจให้แก่ลูกเสมอมา
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3958

ประกาศด่วน เรื่อง "ข้อปฏิบัติในการเตรียมพานไหว้ครู และการแต่งกาย ในวันเพชรพญาธร"

เรียนสานุศิษย์ที่เคารพทุกท่าน ทางสำนักขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเตรียมพานไหว้ครู และการแต่งกาย ในวันเพชรพญาธร ดังนี้ พานไหว้ครู ประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้ 1) พาน 1 พาน (สำหรับใส่ของไหว้ครู ควรเลือกขนาดพานให้เหมาะสมกับสิ่งของที่จะใส่ในพาน) 2) บายสีปากชามดอกดาวเรือง 1 คู่ 3) พวงมาลัยดอกดา...
โดย Phoply
ศุกร์ มี.ค. 20, 2015 12:50 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: ประกาศด่วน เรื่อง "ข้อปฏิบัติในการเตรียมพานไหว้ครู และการแต่งกาย ในวันเพชรพญาธร"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3384

ประกาศสำคัญจากทางสำนัก เรื่อง "กรณีที่ท่านไม่นำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มาแสดงตนกับทางสำนัก จะถือว่าท่านสละสิทธิ์"

เรียนสานุศิษย์ที่เคารพทุกท่าน ในการเดินมายังสำนักทุกครั้ง ท่านจะต้องนำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง เช่น สลิปโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือหลักฐายการโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้น หลักฐานอื่นนอกเหนือจากนี้ ทางสำนักจะไม่ทำการพิจารณาไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องด้วย ปัจจุบันมีสานุศิษย์เดินทางมายังสำนักมากมายทั้...
โดย Phoply
จันทร์ มี.ค. 09, 2015 2:07 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: ประกาศสำคัญจากทางสำนัก เรื่อง "กรณีที่ท่านไม่นำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มาแสดงตนกับทางสำนัก จะถือว่าท่านสละสิทธิ์"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3129

ประกาศด่วนจากทางสำนัก เรื่อง "แผ่นทองคำเปลวแท้ 18 แผ่น จะต้องนำใส่ในพานไหว้ครู'

เรียน สานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน พานไหว้ครูที่ต้องเตรียมเมื่อจะเดินทางมายังสำนัก จะต้องประกอบด้วย แผ่นทองคำเปลวแท้ จำนวน 18 แผ่น ขนาดตั้งแต่ 5×5 ขึ้นไป เพราะแผ่นทองคำเปลวแท้นี้ ถือเป็นสื่อหลักที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่ง ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของทางสำนัก ดังนั้นทุกท่าน จำเป็นจะต้อง...
โดย Phoply
เสาร์ ก.พ. 21, 2015 12:10 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: ประกาศด่วนจากทางสำนัก เรื่อง "แผ่นทองคำเปลวแท้ 18 แผ่น จะต้องนำใส่ในพานไหว้ครู'
ตอบกลับ: 1
แสดง: 5736

ด้วยพิธีไหว้ครูอันยิ่งใหญ่ อาราธนาแรงบารมีครูบาอาจารย์ ก่อเกิด 'ยันต์เทพเพชรพญาธร' อันศักดิ์สิทธิ์

พิธีการสักยันต์เพชรพญาธรนี้ มิใช่เป็นพิธีการสักยันต์ธรรมดา เนื่องจากยันต์เพชรพญาธรเป็นยันต์เทพชั้นสูง ซึ่งต้องมี การอาราธนาบารมีและดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณครูบาอาจารย์ ทุกท่านทุกพระองค์ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ บันดาลสิ่งที่ ปรารถนาได้ทุกประการ หากมิเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถทำการสักยันต...
โดย Phoply
ศุกร์ ก.พ. 20, 2015 10:42 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: ด้วยพิธีไหว้ครูอันยิ่งใหญ่ อาราธนาแรงบารมีครูบาอาจารย์ ก่อเกิด 'ยันต์เทพเพชรพญาธร' อันศักดิ์สิทธิ์
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3265

ศิษย์เก่าหลังไหลกลับมาสำนัก หลังจากชีวิตประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์

ด้วยความศักสิทธิ์แห่งครูบาอาจารย์และท่านอาจารย์เสือ เข็มเทวดา อภิบาลบันดาลให้สานุศิษย์ทั้งหลายนั้นประสบความสำเร็จและความสุขกันถ้วนหน้าอย่างน่าอัศจรรย์ ในแต่ละวันที่สำนักเปิดทำการนั้น มีบรรดาศิษย์เก่าผู้ที่ได้พิสูจน์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์ในสำนักแห่งนี้ และเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธา ได...
โดย Phoply
อาทิตย์ ก.พ. 15, 2015 7:58 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: ศิษย์เก่าหลังไหลกลับมาสำนัก หลังจากชีวิตประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์
ตอบกลับ: 1
แสดง: 6059

ประกาศด่วนจากทางสำนัก เรื่อง "วันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ สำนักเปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ"

เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนมงคลฤกษ์แห่งความรัก และยังเป็นเดือนแห่งการคลี่คลายความทุกข์ทางใจ เพื่อเริ่มต้น กับความสุขทางใจ อันจะนำไปสู่ความสุขกายทั้งหลาย นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง แก่บรรดาสานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาในครูทุกท่าน ที่จะได้เข้าปาวรณาตัวแด่ครูบาอาจารย์ แต่ไม่สามารถเดินทาง มายังสำนักในวันธร...
โดย Phoply
จันทร์ ก.พ. 09, 2015 11:22 am
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: ประกาศด่วนจากทางสำนัก เรื่อง "วันเสาร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ สำนักเปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2817

"ยันต์แม่เป๋อ ยันต์หัวใจเสน่ห์" อภิมหายันต์แห่งความรัก ในมหามงคลฤกษ์กุมภา เดือนแห่งรัก

ความรักนั้น เป็นดั่งพลัง ความหวัง และกำลังใจอันสำคัญยิ่ง ในการก้าวผ่านความทุกข์ทั้งปวง และดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความรักล้วนเป็นสิ่งที่ปรารถนาในทุกเพศ ทุกวัย คงปฏิเสธได้ยากว่า คนเรานั้นสามารถดำรงชีพอยู่ได้ ก็ด้วยมีความรักหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่เป็นนิจ เนื่องในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ถือเป็นเดือนแห่งคว...
โดย Phoply
เสาร์ ม.ค. 31, 2015 12:09 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: "ยันต์แม่เป๋อ ยันต์หัวใจเสน่ห์" อภิมหายันต์แห่งความรัก ในมหามงคลฤกษ์กุมภา เดือนแห่งรัก
ตอบกลับ: 0
แสดง: 3325

อาจารย์เสือ เข็มเทวดา ปรมาจารย์ศาสตร์แห่งไสยฝ่ายขาว

อาจารย์ เสือ เข็มเทวดา แห่งชมรมอนุรักษ์การสักยันต์ไทย อาจารย์สักยันต์เสน่ห์เมตตามหานิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ จนกระทั่งมีสื่อทั้งไทยและเทศมาศึกษาและนำเสนอเรื่องราวของท่านมากมาย รวมทั้งหนังสือพิมพ์ชื่อดัง ของไทยหลายฉบับ ก็ได้นำเรื่องราวของท่านไปเผยแพร่หน้าหนึ่งมาแล้ว ก...
โดย Phoply
อังคาร ม.ค. 27, 2015 8:10 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: อาจารย์เสือ เข็มเทวดา ปรมาจารย์ศาสตร์แห่งไสยฝ่ายขาว
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2958

อะไรคือ "ไสยขาว" และอะไรคือ "ไสยดำ"

แม้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด แต่ความเชื่อทางไสยศาสตร์ไม่มีวันที่จะหมดไปจากมนุษยชาติได้ เหตุเพราะเป็นศาสตร์ที่ดำรงอยู่ในโลกมนุษย์มานาน ซึ่งแต่ละประเทศและแม้แต่ประเทศที่เจริญแล้ว ก็มีความเชื่อ ด้านไสยศาสตร์ในแบบของตนเอง ศาสตร์แห่งไสยนี้มี 2 ประเภท อันได้แก่ ไสยขาว อันหมายถึง วิชชาอัน...
โดย Phoply
เสาร์ ม.ค. 24, 2015 6:43 pm
 
บอร์ด: ประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง
หัวข้อ: อะไรคือ "ไสยขาว" และอะไรคือ "ไสยดำ"
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2910
ต่อไป

กลับไปหน้า การค้นหาชั้นสูง

cron