การสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองด้วยมนตรา

 

การสร้างเสน่ห์คือการ เสริมเสน่ห์ที่ขาดหายหรือเพิ่มมากขึ้น ในที่นี้หมายถึง การสร้างเสน่ห์ด้วยวิชามนตรา ทางด้านพุทธคุณ การสร้างเสน่ห์ไม่ใช่การทำเสน่ห์ ถึงจะมีจุดมุ่งหมายปลายทางเหมือนกัน คือ การทำให้ผู้คนหรือคนที่เราต้องการนั้น หลงไหล ใฝ่คณึงหา แต่กรรมวิธีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การทำเสน่ห์จะมุ่งเน้นไปทางไสยเวททางด้านจิตวิญญาณ แต่การสร้างเสน่ห์มุ่งเน้นไปทางด้านพุทธคุณ
...เพราะฉนั่นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในครูบาอาจารย์ทั้งหลาย จงทำความเข้าใจแล้วเลือกทางเดินของตนเองอย่างถูกต้อง..!! ศาสตร์ทุกศาสตร์ ย่อมมีดีอยู่ในตัว แต่จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวผู้นำไปใช้..จงระลึกเอาไว้ให้ดี..!!
ทุกอย่างเป็นความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณ ไม่ว่าจะเป็นการลงนะหน้าทอง ก็ดี การสักยันต์ก็ดี มิได้มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดการบิดเบือนให้ครูบาอาจารย์เสื่อมเสีย เพราะฉนั่นสถานที่ สำนักสักยันต์ อ.เสือ เข็มเทวดา แห่งนี้ จึงมุ่งเน้นกรรมวิธี พิธีกรรมอย่างเช่นโบราณกาลปฎิบัติกันมา จงใช้สติไตร่ตรอง ก่อนเดินทางมา ว่าท่านมีความศรัทธามากเพียงใด ผลที่ได้ก็จะสัมฤทธิ์ดังใจหมาย..!!