ยันต์พระพิฆเนศ

ยันต์พระพิฆเนศวร์

ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาสายศิลปะทุกแขนง เป็นเทพแห่งความสำเร็จทั้งปวง